Nivelačná stierka - Mapei Planitex D5

Samonivelizačná podlahová stierka s nízkym obsahom emisií na báze alfa polhydrátov sa používa v interiéri na stierkovanie, vyrovnanie a vyhladenie nerovností, zvlášť poterov na báze síranu vápenatého, tekutých poterov na báze síranu vápenatého a sadrových podlahových dielcov v obytných a priemyselných priestoroch, ktoré zloží ako podklad pre pokládku textilných povlakových krytín, krytín z PVC, linolea a dlažieb z prírodného kameňa, a sú vystavené bežnému prevádzkovému zaťaženiu, v hrúbkach vrstvy od 1-10 mm. Za dodržiavaných podmienok vhodný pre systémy vykurovaných podláh. Pred aplikáciou musí byť podklad rovnomerne suchý, bez trhlín, savý, rovný, mechanicky pevný a nesmie na ňom byť žiadne úlomky, prach alebo látky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priľnavosť.

Spotreba 1 500 g/m²
Balenie 25 kg
Nivelačná stierka Mapei Planitex D5
Ďalšie varianty
Samonivelizačná stierka Mapei Ultraplan Eco 20 Samonivelizačná stierka
Mapei Ultraplan Eco 20
Nivelačná stierka Mapei Planolit 315 Nivelačná stierka
Planolit 315
Nivelačná stierka Mapei Ultraplan maxi Nivelačná stierka
Mapei Ultraplan maxi
Nivelačná stierka Mapei Ultraplan ECO Nivelačná stierka
Mapei Ultraplan ECO
Nivelačná stierka Mapei Fiberplan Nivelačná stierka
Fiberplan