Montážne lepidlo - Mapei Ultrabond MS Rapid

Rýchlo tvrdnúci veľmi priľnavé montážne lepidlo s tixotropný viskozitou na báze hybridného silanového polyméru pre použitie v interiéri a exteriéri. Pred aplikáciou musí byť povrch rovnomerne suchý, mechanicky pevný a nesmie na ňom byť žiadne úlomky, prach alebo látky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priľnavosť ..

Balenie 300 ml
Montážne lepidlo Mapei Ultrabond MS Rapid
Ďalšie varianty
Epoxidová živica Mapei Eporip Epoxidová živica
Eporip
Živica Mapei Eporip Turbo Polyesterová živica
Mapei Eporip Turbo
Tesniaca hmota Mapei Mapesil AC Tesniaca hmota
Mapei Mapesil AC
Spona oceľová Mapei 120/6 Spona oceľová
Mapei 120/6
Kremičitý piesok Mapei 0,8–1,2 mm Kremičitý piesok
Mapei 0,8–1,2 mm
Kremičitý piesok Mapei 0,1–0,5 mm Kremičitý piesok
Mapei 0,1–0,5 mm
Tesniaci tmel Mapei Silwood Tesniaci tmel
Mapei Silwood